Home               Accu overzicht
 

Zelfontlading accu

Een vervolg op het verhaal "Accu bepaalt onderhoud" tijdens de winterstalling of lange stilstand van de Traction Avant.


Constructie
Dat een accu zichzelf ontlaadt is een bekend verschijnsel. Hoeveel ontlading in hoeveel tijd is een onbekende factor. Accufabrikanten zijn meestal zuinig met hun gegevens. Soms zie je grafieken van het ontladen van accu's met verschillende belastingen. Deze gegevens vertellen waartoe een accu in staat is. Dus hoeveel stroom er in bepaalde tijd geleverd kan worden.
De samenstelling van de accuplaten dus de materialen die toegepast zijn, soort elektrolyt en temperatuur, zijn de belangrijkste factoren en bepalen de geschiktheid en het doel waarvoor hij gebruikt zou kunnen worden. Kort samengevat wordt er gekeken of een accu veel stroom kan leveren in korte tijd of dat hij alleen maar geschikt is voor een lage belasting over een langere periode. Zo kunnen we onderscheid maken maken tussen een startaccu of een lichtaccu.

Hoge startstroom
Voor ons is het alleen maar belangrijk dat hij een grote startstroom kan leveren. Dit vereist een andere constructie en kan tevens bepalend zijn voor de mate van zelfontlading. Uiteindelijk zijn er door de fabrikant wat summiere gegevens vrijgegeven waar je weinig mee kunt. Zo zou een normale loodaccu een zelfontlading hebben van ongeveer 5% per maand.

Dit gegeven kan variŽren en is ook nog afhankelijk van de temperuur en niet te vergeten de leeftijd van de accu. Deze 5% zellfontladingswaarde kunnen we ongeveer halveren als de temperatuur ook de helft van de gemeten testwaarde is. In principe is dat een gunstig gegeven. Wanneer we de temperatuur genoeg verlagen treedt er ook geen zelfontlading meer op. Een bijkomend nadeel is dan wel dat de accucapaciteit ook evenredig minder wordt. Een accu waarmee niet gestart kan worden daar hebben we niet zo veel aan. Wanneer na zo'n koude periode de accu weer naar een normale temperatuur is gebracht zijn we in deze tijd door zelfontlading al zoveel energie kwijtgeraakt  dat we kunnen spreken van een behoorlijke slijtageslag. Niet gunstig dus en dat betekent dat we onder alle omstandigheden de accu niet in de gevarenzone mogen brengen willen we geen accuschade toebrengen.

Simpel samengevat moet de accu weer geladen worden voordat we deze sulfateergrens hebben bereikt en dat is voor een 6 Volt accu een spanning van 6,2 Volt en voor een 12 Volt accu 12,4 Volt.


De gegevens in de grafiek bepalen wanneer de accu weer geladen moet worden. De ontladingstijd wordt in de grafiek in weken aangegeven.

Klik hier voor de grotere grafiek om zelf de ontlading van je accu bij te houden.
Is de Tractionmotor een moeilijke starter wacht dan niet tot de sulfateergrens is bereikt maar start wanneer er nog 75% capaciteit aanwezig is. De tijd die inmiddels verstreken is kunnen we best acceptabel noemen zodat we in totaal maar een paar keer hoeven te laden.

Manier van laden
De manier van laden heeft invloed op de levensduur van de accu. Als we bijvoorbeeld alleen maar met een druppellader laden dan zullen de loodplaten verharden en hun capaciteit verliezen. Alleen laden met een gewone acculader zorgt ervoor dat de accu nooit vol komt. Een samenspel van gewoon laden en daarna een vereffeningslading toepassen is al een hele verbetering. Nog beter is de accu iets te ontladen met daarna een gewoon laadproces gevolgd door een vereffeningslading (druppellading). Voor de meeste Tractionisten onder ons een behoorlijk omslachtige procedure, daarom zijn er moderne acculaders die al dat werk van ons overnemen. Jammer dat deze acculaders alleen voor 12 Volt accu's verkrijgbaar zijn. Tractions met een 6Volt boordspanning zullen zich dus moeten behelpen met de standaard acculaders en druppelladers. 

Goede oplossing
Een accu moet werken al is het maar een klein beetje. Laden en ontladen moeten zich afwisselen dan pas kunnen we er maximaal profijt  van hebben en kunnen we rekenen op een lange levensduur. Een mogelijkheid om dat te bereiken is "Accu bepaalt onderhoud" uitvoeren. Wanneer we de accu op deze manier behandelen zijn we van een heleboel  omslachtig werk af en blijft de accu in een goede conditie. Het is verstandig, vooral als we weinig gebruik maken van onze Traction, de procedure die voor de wintermaanden wordt aanbevolen deze ook in de zomermaanden toe te passen. Voorwaarden zijn dan wel dat we het ontlaadproces van de accu moeten leren kennen. Hebben we deze gegevens genoteerd, dan hoeven we alleen nog maar rekening te houden met de veroudering van de accu.

Extra informatie op de grafiek
Wat we zien is dat de spanningsdaling  tot op zekere hoogte gelijkmatig verloopt. Er komt namelijk een moment dat de daling wat progressiever plaatsvindt. Dit moment is niet afgewacht omdat een tijdslimiet van 2 maanden toch een mooie uitkomst is. Dit moet zeker door een goede accu gehaald kunnen worden.
Wat we in grote lijnen kunnen stellen is dat hoe sneller de daling inzet, in vergelijk met de grafiekgegevens, des te slechter de accu is.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017