Home          Accu overzicht                            

werking van de accu

Accu, afkorting van accumulator. Een onderdeel dat gebruikt wordt voor het tijdelijk opslaan van elektrische energie. De meest bekende accumulator is de loodaccu, die in iedere auto wordt gebruikt voor het voeden van het elektrisch systeem.


Loodaccu:
Een loodzwavelzuur accu bestaat uit loodplaten waarvan de positieve platen van looddioxide (PbO2)
en de negatieve platen van zuiver lood (Pb) zijn gemaakt. Verder zijn er nog veredelingsstoffen aan toegevoegd (bv Antimoon) die bepalend zijn voor de levensduur van de accu. Bij normaal gebruik en onderhoud kan een accu wel 6 jaar meegaan. Bij opslag zoals het stallen van de auto in de wintermaanden, hebben we te maken met zelfontlading van de accu die per maand op kan lopen tot wel 15 procent van de capaciteit. Er gaat dus lading verloren wat zich uit in sulfateren van de loodaccuplaten. Wanneer de accu dus ontladen wordt vormt zich op de platen een fijnkorrelige homogene laag loodsulfaat.  Dit gebeurt ook bij normaal gebruik van de accu en hoort bij het werkingsprincipe. Zodra een accu weer wordt geladen, wordt het loodsulfaat weer omgezet in looddioxide (ook wel loodperoxide genoemd) op de positieve platen en zuiver lood op de negatieve. Blijft herlading achterwege, zoals bij een winterstalling, dan vormen zich grote sulfaatkristallen. Die verstoppen de porieen van de platen en kunnen door hun grootte  bij het laden heel slecht of helemaal niet meer worden omgezet in looddioxide en zuiver lood. Vorming van sulfaatkristallen treedt ook op bij diepe ontlading zoals het langdurig doorstarten van de motor. Sulfatatie is dus een slijtagevorm en heeft dus blijvend capaciteitsverlies tot gevolg. Belangrijk is dan ook de accu goed geladen te houden!!

Langdurige opslag van de accu:
Wanneer een accu geruime tijd niet gebruikt wordt hebben we niet alleen te maken met sulfatatie maar ook met verzuring van de vloeistof. De concentratie van het accuzuur (zuurgradiënt) is onder in de accu groter dan boven in. Het ontstaan van zo'n gradiënt leidt tot een vermindering van de capaciteit en corrosieschade. Nomaal wordt tijdens het rijden het zuur in de accu vodoende in beweging gebracht maar bij langdurige opslag zal een goede acculader hier voor moeten zorgen. Het regelmatig met de hand de accu een beetje schudden is voldoende als we alleen een druppellader gebruiken. Je hoort dan meestal de gasbelletjes die aan de platen kleven naar boven stijgen. 

De beste manier bij langdurige opslag:
De beste manier om de accu in topconditie te houden is eigelijk om met een normale ouderwetse acculader, een keer per maand, de accu in de gastoestand te brengen tot een spanning van 15.6 Volt. De ladingstoestand wordt hierna bepaald door de zuurdichtheid bij 25 graden Celcius en dat is 1.26 kg/l. De accu krijgt dan ook de kans werkelijk 100% geladen te worden wat bij normaal laden of druppelen niet mogelijk is. Bij dit ladingsproces moet je wel aanwezig blijven en tevens de ruimte goed ventileren. Een mechanische afzuiging voor de accugassen kan ook toegepast worden.
Goede automatische meertraps acculaders hebben meestal deze functie (het in gastoestand brengen) in zich maar zijn dan meestal  voor 12 Volt accu's geschikt.

Nieuwe type accu's:
Tegenwoordig zien we een ontwikkelijk van startaccu's (12 Volt) waarbij de zelfontlading stukken minder is als dat van het antimoon type. De nieuwe generatie wordt dan ook verkocht onder de naam Calcium Lood accu en is beter bestand tegen opslag zoals bij oldtimers het geval is en bovendien onderhoudsvrij. Dat betekent dat er geen gedisteleerd water meer bijgevuld behoeft te worden tijdens zijn levensduur. Een controleoog geeft een globale ladingsstatus aan waar je niet blind op moet vertrouwen. Deze controleert maar één cel en geeft dus geen indicatie van de overige cellen. Een spanningsmeting na een bepaalde rustperiode geeft een beter resultaat over de conditie van de accu. Het laden van dit type accu kan het beste gebeuren met een meertrapslader van bijvoorbeeld het merk CTEC. Deze heeft diverse controle- en ladingsfuncties om de accu in optimale conditie te houden waaronder een recondition funtie die het accuzuur weer laat rondcirculeren.

Opmerking:
Er zijn veel meer soorten accu's  als hierboven genoemd zoals Calium-Calcium accu's, Gel accu's, Tractieaccu's enz. Deze zijn ongeschikt voor de Traction Avant. Let bij aankoop van een accu op hoelang deze bij een leverancier heeft gestaan. Deze opslagtijd mag voor een normale accu niet langer zijn dan een half jaar. Voor de onderhoudsvrije mag dat het dubbele zijn, dus een jaar. 

Tip:  Houd de accu geladen vooral in de winter. Bevriezingsgevaar!


Loodaccu’s zijn uitgevonden door de Franse natuurkundige Gaston Planté in 1859. De loodaccu was de eerste oplaadbare elektrische batterij die op grote schaal commercieel gebruikt werd.


In geladen toestand bestaat de positieve plaat uit loodperoxide PbO2 (donker bruin) en de negatieve plaat uit lood Pb (donker grijs).
In ontladen toestand gaan de positieve en de negatieve platen over in loodsulfaat PbSO4.
De vloeistof H2SO4 is zwavelzuur en wordt verdunt met water H2O.


Nieuwe ontwikkelingen van startaccu's zorgen voor minder zelfontlading en ook minder onderhoud. Dit komt deels door verbeterde constructies en deels door gebruik van andere en betere materialen. 

                Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017