Home          Overzicht                                            

Soorten olie

Uit de reeks "Smering aangepast aan deze tijd"

Minerale olie:  
Deze smeerolie wordt verkregen uit ruwe aardolie. Door verschillende behandelingen zoals destillatieprocessen, condensaties wordt onder andere motorolie verkregen. Daarna wordt de olie gezuiverd en van verschillende dopes voorzien om de eigenschappen te verbeteren. Minerale olie veroudert minder snel dan andere oliesoorten, maar de hechting aan metaal is minder dan de vettere oliŽn.

Plantaardige olie:  
Deze olie wordt uit zaden van planten geperst. Plantaardige oliŽn hebben zeer goede smeereigenschappen, hechten goed aan materialen en worden vette oliŽn genoemd. Het nadeel is dat ze sterk op zuurstof reageren en oxideren (verouderen). Ze worden nog veel toegepast voor racedoeleinden. Dus niet geschikt voor langdurig gebruik.

Dierlijke olie:
Dierlijke olie verkrijgt men door uitkoken of uitpersen van beenderen en dierlijk vet. Dezelfde voor- en nadelen van de reeds genoemde plantaardige olie gelden ook voor deze olie. Deze olie wordt dan ook toegepast als toevoeging aan minerale olie om de voordelen van beide oliŽn te combineren.

Compound olie:  
Dit is een minerale olie waaraan een bepaalde hoeveelheid plantaardige of dierlijke olie is toegevoegd. Het percentage van toevoeging bedraagt tussen de 5- en 10 procent. Door de samenstelling wordt de hechting op metaal beter alleen de veroudering gaat sneller.

Viscositeitsindex:
In de auto-industrie wordt de viscositeit van de smeerolie uitgedrukt in een SAE-getal. SAE is een afkorting voor de naam van een commissie: Society of Automotive Engineers, in Amerika. Van SAE olie ofwel monograde olie genoemd kan men gemakkelijk bij elke temperatuur de viscositeit (vloeibaarheid) vaststellen. Met de viscositeitsindex, afgekort VI, wordt bedoelt: het verband tussen vloeibaarheid en temperatuur van de olie. Verhoging van de temperatuur heeft tot gevolg dat de olie dunner wordt, dus lagere viscositeit, omgekeerd wordt bij verlaging van de temperatuur de olie dikker en dus hogere viscositeit. De olien met een SAE-getal, aangevuld met een W bijvoorbeeld 10W, 20W zijn dan ook de aanbevolen olien voor gebruik in de winter. Leuk om te weten is dat wanneer men een olie SAE20 mengt met een SAE40 we geen olie verkrijgen met een SAE30 waarde. ook is het zo dat een transmissie olie SAE80 niet twee maal zo dik is als een SAE40, maar ongeveer overeen komt met het viscositeitsgebied tussen SAE20 en SAE30.

Viscositeitskromme:
Gebleken is dat de viscositeitsverandering door temperatuurswisseling niet voor elke vloeistof een constante waarde heeft. Vooral bij automotoren is een sterk temperatuurgevoelige olie niet bruikbaar, omdat deze olie bij koude start te dik-vloeibaar is en bij het bereiken van de werktemperatuur waterdun wordt. Ideaal zou bij deze omstandigheden een niet temperatuurgevoelige olie zijn, maar die bestaat helaas niet. Iedere vloeistof is namelijk temperatuursgevoelig, in meer of mindere mate. Leggen we het verband, dat bestaat tussen de temperatuur en de viscositeit van een bepaalde olie vast in een grafiek, dan krijgen we voor elke olie een bepaalde lijn, de zogenaamde viscositeitskromme. Hoe minder de viscositeit van een olie verandert bij een bepaalde temperatuurvariatie, des te vlakker zal de viscositeitskromme liggen.


In het algemeen kan je de smeerstoffen in vier groepen verdelen.


        
       
Multigradeolie 10W30 in koude toestand is even dik als een koude SAE 10 en in warme toestand even dik als een warme SAE 30. 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017