Home                  Accu overzicht
 

Naladen accu

Door diverse maatregelen te treffen zoals o.a. extra toezicht en ventilatie kan de accu hoger in spanning geladen worden om deze 100% geladen te krijgen.


Normaal laden
Dat een accu van tijd tot tijd geladen moet worden zal duidelijk zijn. Vooral als de Traction Avant voor een bepaalde periode heeft stilgestaan. Maar als de auto dagelijks wordt gebruikt denkt niemand er meer aan om een accu te laden, want hij wordt toch geladen tijdens het rijden! Dat klopt maar op deze manier van laden komt de accu nooit vol. De laadspanning van 7,2 Volt bij een 6Volt accu, of 14,4 Volt bij een 12 Volt accu betekent dat de accu niet echt vol wordt geladen. Het is een veilige laadspanning waarbij de accu nog net niet in de gastoestand wordt gebracht om diverse redenen. Ten eerste verdampt er geen water en treedt er dus geen waterverlies op en verder komt er geen gas vrij die vrij explosief is.

100% laden!
Door diverse maatregelen te treffen zoals o.a. extra toezicht en ventilatie kan de accu hoger in spanning geladen worden om deze 100% geladen te krijgen. De tijd die hiervoor nodig is hoeft niet lang te zijn. Even naar 7,8 Volt (6 Volt Accu) en 15,6 Volt voor een 12 Volt accu betekent een langere levensduur voor de accu. Bij moderne acculaders zoals de CTEC lader zit dit al in de microprocessor ingebouwd. Hierbij is toezicht niet nodig. Ook ongeregelde laders kunnen gebruikt worden maar dan wel met toezicht in een goed geventileerde ruimte!


Hier een afbeelding van een 12 Volt 8 traps CTEC lader. Bij A wordt de accu geladen tot 80% .
Bij B komt het moment waarbij de accu even in de gasspanning wordt gebracht. Dat is het moment dat de accu daadwerkelijk voor 100% wordt geladen. Omdat dit 12 Volt type accu meestal een gesloten uitvoering is, behoeft deze dan ook geen toezicht tijdens dit proces.
Vol en niet vol
Er is een verschil tussen het gewoon laden van een accu met een standaard acculader en een professionelere manier van laden. De meeste acculaders zijn afgesteld op 14,4 of 7,2 Volt en dat heet dan 100% laden. In werkelijkheid is dat niet zo. Huidige acculaders en dynamo afstellingen zijn zodanig ingesteld dat overladen niet mogelijk is. Het in de gasspanning brengen van de accu is dan niet mogelijk. Het heeft grotendeels te maken met het "koken" van de accu waarbij waterverlies plaatsvindt, de gassen die daarbij vrijkomen zijn erg explosief (knalgas). Het in de gasspanning van de accu brengen zal bijdragen tot een wat langere levensduur. De accuplaatstructuur blijft wat gezonder om het wat plastisch uit te drukken. Vandaar dat het naladen van een accu ietsje verder gaat dan het gewoon laden van een accu!

Accuspanning controleren
Wanneer een accu na een lading tot rust is gekomen zal de uiteindelijke accuspanning hetzelfde zijn als van een nalading van de accu. De spanning die gemeten moet worden bij een goed gevulde accu is 12,7 en 6,35 Volt bij een 6 Volt accu. Hier zien we dan ook geen verschil.
Zie ook "
Accu onderhoud"
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017