Home             Accu overzicht
 

       Laadmonitor

Op moderne onderhoudsvrije accu's vind je vaak een controleindicator die van kleur veranderd van groen, accu vol naar zwart accu leeg. Het is natuurlijk een grofstoffelijk gegeven en ook de controle vindt meestal plaats op een cel. Een betere controle is de laadindicator die de hele accu bekijkt en dat is dan ook een betere oplossing om toch enig inzicht te krijgen over de laadtoestand van de accu.


Verouderingsverschijnselen

De noodzaak om de accu te laden komt vaker voor bij oldtimers dan bij auto's die wij dagelijks gebruiken. Dit komt omdat oldtimers langer stilstaan en er sulfatering van de accu optreedt wanneer wij er niets aan doen. Simpel gezegd is het een verouderingsverschijnsel van de accu. Sulfatering komt doordat de accu langzaam zijn capaciteit verliest en dat is aan de buitenkant niet te zien. Door met een spanningsmeter de accuspanning te meten kunnen we redelijkerwijs vaststellen hoever de accu ontladen is. Zie ook "accuconditie meten dmv een spanningsmeter". Hoe snel dit capaciteitsvelies verloopt is moeilijk te bepalen omdat verschillende factoren hier een rol in spelen. Een ervan is  slecht onderhoud, dus te lang wachten met de accu te laden wanneer deze al gedeeltelijk is ontladen. Kwaliteit van de accu, deze is moeilijk vast te stellen en wordt min of meer bepaald door de fabrikant.


Opslag of het wegzetten van een accu
Wat ook niet onderschat mag worden is  hoelang heeft de accu in de winkel gestaan. Voor moderne accu's mag dat niet langer zijn dan een jaar met natuurlijk een controle van lading en eventueel naladen. Het laatste wordt meestal achterwege gelaten en het verbaast ons dan dat een nieuwe accu niet zo lang mee gaat! 
Accu's van 6Volt mogen, wanneer deze eenmaal gevuld zijn niet langer dan 6 maanden zonder  verder te laden weggezet worden. Drooggeladen accu's kan je bijna onbeperkt bewaren zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeboet.


Laadstatusindicator
Wanneer we toch willen weten wanneer een accu aan de lader moet, zonder de grens te bereiken dat er sulfateren optreedt, is er de laadmonitor of laadstatusindicator van CTEC. Dit merk levert ook de bekende CTEC-acculaders met een meervoudige controle op het laadproces. Deze laadmonitor kunnen we zien als een verkeerslicht waarbij de kleuren hetzelfde zijn. De voorste led, dus die bij de stekkeraansluiting, licht groen op wanneer de accu vol geladen is (>12,85Volt). Wanneer deze uitgaat brandt de middelste gele led die aangeeft dat er geladen moet worden en tot slot gaat de rode led branden als laden noodzakelijk is. De spanning die nu gemeten wordt is iets hoger dan de spanning (<12,4Volt) waarbij sulfateren optreedt. Dat is natuurlijk gunstig maar beter is daar niet op te wachten en actie te ondernemen bij het aangaan van de gele led. De tijd die verstreken is tussen het branden van de groene led en het overgaan naar de gele led moeten we wel proefondervindelijk vaststellen. Wanneer dit gegeven bekend is kunnen we later bijvoorbeeld zien dat we eenmaal per week of om de veertien dagen de accu moeten bijladen. Het handige van deze constructie is dat we meerdere accu's kunnen laden met één acculader, omdat we kunnen  zien wanneer er een aan de beurt is.


Foto rechts
Laadstatusindicator van CTEC. Hier kunnen we op een eenvoudige manier een acculader aan koppelen. Dus geen moeilijk gedoe met plus- en minaansluitingen. Door de drie leds zien we met een oogopslag of de accu geladen moet worden.

CTEC laadstatusindicator voor in de Traction Avant. Alleen voor 12Volt boordspanning verkrijgbaar.

Naar boven

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017