Home                 Accu overzicht
 

Hoe een accu laden? 

Wat aandachtspunten om een accu goed geladen te krijgen.

Aandachtspunten voor het laden van een accu

Het lijkt eenvoudig om een accu te laden en dat betekent niet even een acculader aansluiten en hopen dat hij wel vol komt. Er zijn een paar belangrijke punten die we moeten weten voordat we gaan laden. Allereerst moeten we de capaciteit van de te laden accu weten. Met dit gegeven kunnen we de lader kiezen of deze instellen op het juiste ampèrage. Deze mag de 10 procent van de accucapaciteit niet overschrijden. Dit om schade door een te sterke stroomlading te voorkomen.
(*)
Dan hebben we nog de tijdsduur van het laadproces en met het daaraan gekoppeld rendement van het laadproces. Als laatste hebben we nog de temperatuur die in de buurt van de 20 graden Celcius moet liggen.

 


Laadcurve accucapaciteit in verhouding tot de tijd. We zien hier dat de lading nog lang niet voltooid is! In het begin van het laadproces gaat het vrij snel maar bij het bereiken van de eindspanning hebben we meer tijd nodig om tot een volledige lading te komen.
Capaciteit in verhouding tot de laadstroom
Om een accu tijdens het laden geen geweld aan te doen is er een stelregel die zegt dat de laadstroom tien procent van de accucapaciteit mag bedragen. Als voorbeeld nemen we een accu van 140Ah (ampère/uur) waarbij de laadstroom de 14 ampère niet mag overschrijden. Voor grotere laadstromen bestaat de mogelijkheid dat de acculoodplaten krom kunnen gaan trekken. Kortstondige overschrijding hoeft niet meteen desastreus te zijn maar we kunnen dit beter vermijden.

Tijdsduur laadproces en rendement
Wanneer een accu geheel of gedeeltelijk ontladen is zal meteen tot laden moeten worden overgaan om sulfateren van de acculoodplaten te voorkomen. Sulfateren is een vorm van veroudering van de accu die hierbij zijn capaciteit verliest. Een rekensommetje maken over de tijdsduur om een ontladen accu weer vol te krijgen is lastig omdat we rekening moeten houden met rendementsverlies tijdens het laden. Dat betekent dat we meer energie in de accu moeten stoppen als dat we er daadwerkelijk in krijgen. Dit rendement is niet zo hoog en bedraagt ongeveer 70 procent en dat betekent dat er 30 procent energie verloren gaat tijdens het laden. Hier moeten we bij het laden dus rekening mee houden. Op sommige oude acculaders werd een laadcurve in tijd aangegeven als hulp en als we ons hieraan houden wordt hiermee het rendementsverlies grotendeels gecompenseerd. Een aanwezige ampèremeter op de acculader wordt hiermee ondergeschikt gemaakt ook als deze praktisch nul lading aangeeft!

Voorbeeld:
Als we dezelfde accu nemen als boven omschreven dus 140 Ah en we delen de laadstroom van 10 procent laden (14 Amp.), dan komen we uit op een laadtijdsduur van 10 uur. Hier komt nog het rendementsverlies van ongeveer 30% bij wat ongeveer 3 uur extra laden betekent. In totaal duurt het laden dus geen 10 uur maar 10 uur plus 3 uur en dat is 13 uur om deze accu voor 100% geladen te krijgen. Deze berekening is bij benadering omdat we de conditie van de accu niet kennen. Na deze tijd zal de accu dus volgeladen moeten zijn. In dit voorbeeld zijn we uitgegaan van een eenvoudige ongeregelde 6- of 12 Volt acculader. Deze heeft geen spanningsbegrenzing en kan dus na verloop van tijd de 15 Volt bereiken en soms zelfs ietsje meer.

Druppellading
In principe zouden we dus het laadproces kunnen beëindigen na het verstrijken van de vastgestelde tijd van 13 uur maar we kunnen nog een stapje verder gaan. Door over te gaan naar druppellading kunnen we een vorm van vereffening toepassen. Hiermee worden de allerkleinste looddeeltjes teruggebracht zodat het maximale rendement wordt verkregen van het laadproces. Dit druppelladen mag geen weken duren omdat hierdoor weer capaciteitsverlies optreedt door verharding van de acculoodplaten.

Opmerking
Lees ook het verhaal over "
Standaard acculaders" en "Naladen accu".
 
(*) Bij het laden door een wissel- of gelijkstroomdynamo zijn de hoge laadstromen, na het starten van de motor, meestal van korte duur en dit hoeft dan ook geen bezwaar te zijn.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017