Home                    Accu overzicht         
 

Accu testen (Capaciteit)

Normaal kan met een spanningsmeting en soortelijk gewicht meting van de accuvloeistof worden volstaan. Bij het ouder worden van de accu is het zinvol de accu te meten onder belasting.


Test mogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden om een accu te testen. Een accu met vuldoppen zoals de 6 Volt accu van de Traction kan worden getest met een voltmeter waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Zie ook het verhaal over "
Accu onderhoud". Daar wordt onder andere door middel van een spanningstest en door het meten van het soortelijk gewicht van de vloeistof gekeken hoe de accuconditie er voor staat.

Conditie test
In principe is er met de bovengenoemde meetmethode niets mis mee, alleen als de accu wat ouder wordt kan zo'n test misleidend zijn. Het zegt namelijk niets of de accu nog voldoende capaciteit bezit. Als we dat willen weten dan moeten we de accu gaan belasten. Het starten van de motor is voor een accu al een vorm van belasten alleen geeft dat geen indicatie over de capaciteit. Een test met een accutester lost dit probleem op.

Belangrijke informatie voor de accutester (12 Volt accu)
Om een goede indicatie te verkrijgen over de capaciteit van een accu zal er eerst gekeken moeten worden over hoeveel startstroom de accu kan leveren b.v. 350Ah. Dit gegeven staat op de accu vermeld en is belangrijk  voor welke schaalverdeling we moet kiezen en alleen belangrijk voor een 12 Volt accu. In de praktijk gebruiken we meestal het middengedeelte van de schaal omdat deze waarde gebruikelijk is voor de meeste personenauto's. Dit gegeven en de tijd waarmee we de accu moeten gaan belasten geeft een indicatie hoe de accu ervoor staat.

Testen van een 6 Volt accu
Voor een 6 Volt accu is alleen de belastingstijd belangrijk en na 10 seconden de Load On schakelaar ingedrukt te hebben zien we meteen het resultaat.
De accutester geeft na de testperiode een indicatie of de accu nog voldoet. OK is dus goed terwijl WEAK aangeeft dat de accu zich in een niet al te beste staat bevindt of niet geheel geladen is. Zorg er in ieder geval voor dat de test wordt uitgevoerd wanneer de accu geladen is. De aanduiding Bad behoeft eigenlijk geen uitleg want dat is gewoon slecht. Vermoedelijk defect maar kan ook diepontladen betekenen.

Capaciteit en leeftijd accu
Een accu gaat gemiddeld 4 tot 6 jaar mee en is afhankelijk van het gebruik. Elk jaar wordt de capaciteit ietsje minder totdat het starten wel heel erg moeizaam gaat. Meestal begint het moment van falen van de accu zo tegen de winterperiode. De capaciteit is dan zodanig verminderd en de koude motor een dusdanige belasting, denk aan bijvoorbeeld de dikkere carterolie enz., dat starten niet meer mogelijk is. Door dit capaciteitverlies van de accu blijft er door de startbelasting ook weinig van de spanning over die nodig is voor de ontsteking.

Toch starten met slechte accu!
Wanneer er een situatie komt dat starten onder normale omstandigheden niet meer mogelijk is dan kan alleen nog geprobeerd worden de motor te starten door deze aan te slingeren. Verspil dan geen energie door eerst gewoon te starten maar begin meteen met het aanslingeren. Zo heb je een kans dat het starten alsnog lukt.

Keuze en mogelijkheden accutester
De accutester is van het analoge type (meter met aanwijzer) maar is ook verkrijgbaar in digitale uitvoering (meter met cijfers). De uitlezing van een analoge is wat rustiger en meer voorspelbaar zodat het wat makkelijker is om tot een bepaalde conclusie te komen. Er kunnen niet alleen 6 Volt accu's getest worden maar ook de 12 Volt uitvoering. Je ziet dan ook dat de schaalverdeling in tweeŽn gedeeld is. De accutester heeft nog meer functies in zich zodat ook een spanningsregelaar gecontroleerd kan worden of deze nog goed werkt.


Analoge meter met een schaalverdeling die aangeeft of de accu nog voldoet aan de gestelde normen. De maximale startstroom die op de accu vermeld staat zien we ook in grote lijnen terug op de schaalverdeling waarvan we bijna altijd het middengedeelte gebruiken.

Met een wipschakelaar wordt de belastingsweerstand ingeschakeld die 10 seconden moet worden aangehouden. Exact bij de laatste seconde lezen we de aanwijzer op de schaalverdeling af. De belasting van de accutester is ongeveer te vergelijken met de startstroom van een startmotor.
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017